Nose Work

    

 

NOSE WORK er en spændende og inspirerende aktivitet, som passer til alle typer hunde. En fremragende aktivitet, som holder hunden i form, både fysisk og mentalt. Samtidig giver det hunden mulighed for, at få afløb for dens energi via dens naturlige instinkter. 

 

NOSE WORK er for alle racer, alder eller tidligere erfaring. Selv reaktive hunde, som ikke er gode til andre hunde, eller generelt usikre hunde, kan få stor glæde af Nose Work. Alle hunde arbejder nemlig enkeltvis.

 

NOSE WORK går ud på, at hunden skal søge efter 1-3 dufte, i 4 forskellige miljøer. Duftene som er Lavendel, Eukalyptus og Anis er forudbestemt, idet der trænes ud fra DKKs Nose Work regler. Hunden arbejder selvstændigt, og søger både i beholdere, indendørs, udendørs samt på køretøj.

 

Jeg er eksamineret NoseWork instruktør ( Sanne Andersen / Lorup Hundecenter )

HVAD er en NOSE WORK PLUS-instruktør?

En gruppe af eksaminerede Nose Work Instruktører, som alle har gennemgået en længere uddannelse, og som alle har samme værdigrundlag. Det er helt enkelt et kvalitetsstempel for dig, som leder efter en dygtig og veluddannet Nose Work-instruktør.

En instruktør som

  • Er uddannet af Sanne Andersen og eksamineret under Lorup Hundecenter ved ekstern censor.
  • Har en uddannelse på over 70 undervisningstimer, projektarbejde m.m.
  • Som er uddannet efter grundidéen fra det amerikanske NACSW/K9 Nose Work® – det oprindelige hjemsted for Nose Works oprindelse dog med tillempelse til danske forhold.
  • Som har meget stor indsigt og forståelse i hundens arbejde ud fra dens naturlige instinkter 
  • Har stor forståelse for alle racers forskelligheder og måde at arbejde på
  • Har grundig viden og indsigt i færtvandring og dens betydelse for hundens arbejde med duft
  • Arbejder ud fra grundidéen at Nose Work skal være for alle hunde – uanset baggrund, tidligere træning eller problemer med andre hunde